Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji za uporabo sistema BARDJ

SPLOŠNE DOLOČBE

Ta člen določa pogoje uporabe sistema VIRTUALNI  JUKEBOX BAR DJ, ki ga nudi družba:

BIODEN D.O.O.
ID za DDV: 77940989
IBAN SI56 6100 0001 3265 679 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) 
Trg 39, 2391, Prevalje, Slovenija
Mobile: +386 (0) 41 268 838
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Storitve, ki se uporabljajo, so tudi v skladu z ostalimi navodili in priporočili za zaračunavanje in pretakanje storitev.

 OPREDELITVE

BioDen D.O.O. – Družba, ki je lastnik sistema Bar DJ virtualni jukebox in, ki je izvajalec pretakanja glasbe in storitev do gostinskih in podobnih lokalov, ter tudi lastnik Bar DJ mobilne aplikacije za uporabnike (v nadaljevanju - ponudnik storitev).

Bar DJ virtualni jukebox sistem (v nadaljnjem besedilu: Bar DJ sistem) je kombinacija dveh komplementarnih podsistemiov:  Bar DJ virtualnI jukebox (v nadaljnjem besedilu: Bar DJ Jukebox) in mobilne aplikacije Bar DJ (v nadaljnjem besedilu Bar DJ app).

Bar DJ Jukebox je internetna storitev pretakanja zvoka, ki omogoča, barom in drugim komercialnim lokalom (v nadaljnjem besedilu: lokalom), da predvajajo izbrano glasbo, omogoča pa tudi gostom teh lokalov ( v nadaljevanju: uporabnikom ), da izbirajo svoje najljubše pesmi prek svojih pametnih telefonov in drugih kompatibilnih medijskih naprav.

Bar DJ app je aplikacija (android in iOS), ki omogoča uporabnikom dostop do glasbenih seznamov predvajanja, v lokalih, ki uporabljajo Bar DJ Jukebox in izbor pesmi v teh lokalih. 

Bar DJ sistem je v lasti družbe BIODEN doo (v nadaljevanju: Bar DJ ponudnik), ki sistem tudi trži.

Ponudniki zaračunavanja znotraj aplikacije (nadaljevanju: ponudniki zaračunavanja), so najpogostejši nacionalni operaterji mobilne telefonije (razlikujejo  se po različnih državah), Google storitev zaračunavanja znotraj aplikacije za Androidne operacijske sisteme, Apple storitev za zaračunavanje znotraj aplikacije za iOS operacijske sisteme in drugi ponudniki zaračunavanja znotraj aplikacij. 

 Uporabnik – gost lokala in uporabnik Bar DJ app, ki se strinja s temi Splošnimi pogoji poslovanja in Pogoji ponudnikov zaračunavanja znotraj aplikacije. Uporaba storitve je na voljo za neomejeno število uporabnikov, ki so sprejeti splošne pogoje poslovanja in drugih navodil v teh pogojih.

Lokal - Bar, restavracija in drugi poslovna lokali, ki uporabljajo Bar DJ Jukebox, in ki se strinjajo s temi Splošnimi pogoji poslovanja.

 ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Ponudnik storitev sprejeme vse ukrepe, da skrbno in v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov, varuje podatke uporabnikov in lokalov.

Za predvajanje glasbe z Bar DJ Jukebox - je bistvenega pomena za lokal, da le ta izpolni prijavnico na www.bardj.eu spletni strani.

Podatki registriranih lokalov se bodo obravnavali skrbno, zaupno in bodo zaščiteni s strani ponudnika storitev. Podatki registriranih lokalov ne bodo posredovani tretjim osebam, razen če z zakonom ni drugače določeno.

Podatki registriranih loklaov ne bodo nikoli zlorabljeni na kakršen koli način. Ponudnik  storitev bo pridobljene podatke uporabil za statistične analize ter izvajanje in izboljševanje sistema Bar DJ.

Komunikacija z lokli bo potekala izključno s sredstvi za komuniciranje na daljavo (e-pošta, telefon, itd) - razen če lokal temu izrecno nasprotuje.

Oglasne e-pošte bodo jasno in nedvoumno označena kot oglasna sporočila, pošiljatelj bo jasno razviden, različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Jasno bodo določeni tudi pogoji udeležbe in sodelovanja v teh akcijah.

Če želi prizorišča, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik spoštoval.

 OSNOVNI PODATKI

Opis storitev

Bar DJ jukebox je MS Windows platforma za pretakanje, ki omogoča lokalom da določijo naključno glasbo, ki bo predvajana v lokalu, in jim tudi omogoča, da določijo glasbo, ki jo lahko izberejo uporabniki. Uporaba Bar DJ jukebox-a je za lokale brezplačna in neobvezna. Lokali se v Bar DJ jukebox lahko prijavijo, kakor tudi odjavijo v vsakem trenutku.

Bar DJ app je (Android in Ios) aplikacija, ki omogoča uporabnikom, da pridobijo vizualni vpogled v glasbo, ki se vrti v lokalih, ki uporabljajo Bar DJ jukebox. Bar DJ app uporabnikom omogoča tudi izbiro pesmi iz glasbene baze, ki jih posamezni lokal določi. 

Izbor pesmi poteka preko Bar DJ app, nakup žetonov pa se opravi preko ponudnika zaračunavanja znotraj aplikacije. Po končanem nakupu se informacije o nakupu žetona pošlje uporabniku v obliki besedilnega sporočila. 

Uporaba Bar DJ app se lahko izvede preko WiFi signala ali preko mobilnega prenosa podatkov.

 NAČIN UPORABE (lokali)

Prijava v BarDJ jukebox

Za uporabo Bar DJ jukebox mora namizni ali prenosni računalnik biti povezan z internetom. 

Lokal na spletni strani ponudnika storitev (naslov strani je: www.bardj.eu) ustvari uporabniško ime, geslo, vnese lokacijo lokala ter potrdi, da se strinja s Splošnimi pogoji poslovanja 

Z ustvarjenim uporabniškim imenom in geslom, se lokal lahko prijavi v Bar DJ Jukebox.

V glavni nadzorni plošči skrbnik lokala določi:

• lokacijo lokala (OBVEZNO - prikazuje lokacijo lokala na Bar DJ app zemljevidu),

• logotip lokala (NEOBVEZNO - vendar se vidi v Bar DJ aplikaciji uporabnikov),

 Upravljanje Bar DJ Jukebox-a

Skrbnik lokala ki ustvarja in spreminja sezname predvajanja na dveh nivojih:

• Izbira glasbe v ozadju (naključna glasba ki se predvaja v lokalu, ko uporabniki ne izberajo glasbe preko Bar Dj aplikacije). Lokalu je omogočeno, da izberej glasbo s pomočjo izbire zvrsti, izvajalcev in posameznih pesmi

• Izbira glasbe za uporabnike (glasba, do katere lahko dostopajo uporabniki preko njihovih mobilnih naprav z aplikacijo Bar DJ app.

 Lokal lahko ustvari  neomejeno število predvajalnih list. Vse predvajalne liste je mogoče posodobiti in tudi izbrisati. 

Vse posodobitve predvajalnih list  so mogoče na daljavo, zato skrbniku lokala za posodobitve ni treba biti za računalnikom v lokalu.

 Zagon Bar DJ Jukeboxa

Skrbnik lokala v nadzorni plošči izbere željeno predvajalno listo in s pritiskom na tipko "igraj" zažene na Bar DJ jukeboxu. Izhod zvoka z računalnika lokala mora biti povezan z ojačevalcem preko avdio kabla.

Naročanje glasbe uporabnikov

Uporabniki lahko naročijo glasbo znotraj Bar DJ aplikacije nameščene na svojih mobilnih napravah.

Uporabniki lahko vidijo in naročijo le glasbo, ki jo je skrbnik lokala določil, da jo lahko vidijo in naročijo.

Obveznost lokla

Lokali so dolžni prijaviti uporabo sistema Bar DJ  kolektivni organizaciji, ki varuje pravice avtorjev in izvajalcev glasbenih del, ki se predvajajo preko Bar DJ Jukeboxa.

Pravica do odstopa

Lokal ima pravico do odstopa od pogodbe v vsakem trenutku in brez obveznosti.

 NAČIN UPORABE (uporabniki - gostje lokalov)

Pristop k BarDJ app za uporabnike

Uporabniki si brezplačno prenesejo in namestitijo Bar DJ aplikacijo iz trgovine Google Play, če uporabljajo napravo Android operacijskim sistemom ali iz Apple Store, če uporabljajo napravo  z iOS operacijskim sistemom. 

Uporabniki zaženejo Bar DJ app na svojih mobilnih napravah in znotraj aplikacije poiščejo določeni lokal ki uporablja Bar DJ sistem. V lokal se lahko prijavijo tako, da vnesete ime lokala ali preko ikone na zemljevidu v Bar DJ aplikaciji. Bar DJ app uporabnikom ponuja tudi možnost, da pokažejo bližnje lokale, ki uporabljajo Bar DJ jukebox preko lokacijskih storitev mobilne naprave.

Ko uporabniki »vstopijo« v določeni lokal, dobijo vizualni dostop do predvajalne glasbene liste lokala (v realnem času). Vsak lokal ima možnost, da ustvari neomejeno število različnih predvajalnih list.

BarDJ Aplikacija uporabnikom nudi možnost izbire skladb, ki bodo predvajana v izbranem lokalu. Uporabniki lahko izbirajo pesmi iz glasbene baze (določene s strani posameznega lokala). Izbor pesmi je mogoče izvesti z iskanjem po seznamu  izvajalcev, skladb ali zvrsti. Ko uporabnik opravi izbiro, opravi nakup žetona preko sistema zaračunavanja in po uspešnem plačilu lahko potrdi svojo glasbeno izbiro. Uporabniki dobijo potrdilo o nakupu v obliki sporočila SMS, ki je poslano preko sistema za zaračunavanje.

Po končani potrditvi glasbenega izbora, se naključna glasba v lokalu ustavi in izbrana skladba se takoj predvaja. V primeru več hkratnih izborov oz. vplačil uporabnikov, se ustvari čakalna vrsta in uporabniki dobijo kratko obvestilo dolžini čakalnega časa.

 Pravila in pogoji uporabe

Starost in odgovornost

Za uporabo Bar DJ sistema ni starostne omejitve. Odgovornost za nakup žetonov nosijo uporabniki sami ali - v primeru mladoletnih uporabnikov - njihovi skrbniki.

Plačilne storitve

Vpogled v predvajalni seznam lokalov preko BarDJ aplikacije je brezplačen. Plačljiva je storitev izbire glasbenih želja. Uporabnik je o aktualni ceni žetonov obveščen znotraj aplikacije.

Ko uporabnik kupi žeton preko  ponudnika za zaračunavanje je uporabnik s strani istega ponudnika obveščen o stroških. Žetoni so uporabniku zaračunani po aktualnem ceniku ponudnika storitev.

V primeru, da uporabnik  nima poravnanih obveznosti do svojega ponudnika za zaračunavanje storitev, v veljavo pridejo Splošni pogoji ponudnika zaračunavanja storitev.

Vse cene vključujejo DDV.

 DOSTOP DO INFORMACIJ

Ponudnik storitev se zavezuje, da strankam vedno nudi naslednje informacije:

• identiteta podjetja (ime in sedež podjetja, registracijska številka…)

• kontaktni podatki, ki omogoča hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon)

• bistvene značilnosti storitev

• razpoložljivost storitev

• pogoji za opravljanje storitev (sistem, kraj in čas dostave)

• Cene bodo jasno in nedvoumno določene 

• način plačila pristojbin

• trajanje ponudbe

• obrazložitev pritožbenega postopka, vključno z vsemi informacijami o kontaktnih podatkih ponudnika storitev

ODPOVED

Uporabnik se mora zavedati, da:

• morebitna izguba informacij ali nepravilno delovanje storitev, so lahko posledica napačne uporabe in / ali neznanja uporabnika.

• ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno vplivajo na delovanje storitev.

• Vsak lokal, ki predvaja glasbo preko BarDJ jukeboxa ima možnost oblikovanja lastne glasbene ponudbe, tako da se glasbena ponudba razlikuje tudi med lokali - pomeni: glasbena ponudba ni enaka v vseh lokalih, kljub dejstvu, da vsi loklali predvajajo glasbo preko BarDJ jukeboxa.

PRITOŽBE

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve BarDJ sistema.

Vse pritožbe uporabnikov, povezanih z delovanjem storitev - rešuje ponudnik storitev, če ni določeno drugače. Ponudnik storitev zagotavlja lokalom in uporabnikom podporo in pomoč, po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

V primeru utemeljenih pritožb, se ponudnik storitev zavezuje, da bo takoj ukrepal za njihovo odpravo v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Pritožbe, ki se nanašajo na plačilne storitve morajo biti naslovljene na ponudnika zaračunavanje. Takšne pritožbe mora uporabnik/lokal poslat ponudniku zaračunavanje v roku 15 dni od prejema računa v pisni obliki.

KRŠITVE

Ponudnik storitev bo izključil vse naslovnike, ki delujejo v nasprotju s Splošnimi pogoji.

SPLOŠNO

Ponudnik storitev lahko kadarkoli spremeni v celoti Splošne pogoje, če vzroki tehnične, komercialne ali javne narave tako zahtevajo. Vsaka sprememba bo ustrezno objavljena  v naprej na spletni strani: www.bardj.eu in v teh <splošnih pogojih.

Ponudnik storitev bo posodobil  vse spremembe in obvestiti uporabnike na vseh mestih, kjer so Splošni pogoji uporabe BarDJ jukebox storitev objavljeni.

 

Zadnja sprememba 8/05/2016